Istanbul: First Meetings, April, 1st week – İlk Buluşmalar, Nisan 1. hafta

EN: By April we started working with children. They were at the school in the morning. Three days every week we worked with them between 3 pm and 5 pm  mostly at PASAJ’s studio or on the streets. One of the first thing we made together was a poster to invite other children living nearby.

TR: Nisan başında çocuklarla çalışmaya başladık. Çocuklar sabahları okuldaydı, 3:00’e doğru hepsi sokaklarda oluyordu.Her hafta üç gün öğleden sonra 3 ile 5 arası buluşarak çalıştık. İlk yaptığımız şeylerden biri mahalledeki diğer çocukları çağırmak için bir afiş yapmak oldu.

IMG_8594 IMG_8602 20150407_162911 20150407_163107 20150407_175308