Istanbul: First Meetings, April, 1st week – İlk Buluşmalar, Nisan 1. hafta

EN: By April we started working with children. They were at the school in the morning. Three days every week we worked with them between 3 pm and 5 pm  mostly at PASAJ’s studio or on the streets. One of the first thing we made together was a poster to invite other children living nearby.

TR: Nisan başında çocuklarla çalışmaya başladık. Çocuklar sabahları okuldaydı, 3:00’e doğru hepsi sokaklarda oluyordu.Her hafta üç gün öğleden sonra 3 ile 5 arası buluşarak çalıştık. İlk yaptığımız şeylerden biri mahalledeki diğer çocukları çağırmak için bir afiş yapmak oldu.

IMG_8594 IMG_8602 20150407_162911 20150407_163107 20150407_175308

Istanbul: Workshop with Yeşim Ustaoğlu – Yeşim Ustaoğlu ile Atölye

EN: Director Yeşim Ustaoğlu visited Pasaj to talk with children. A long discussion about film making thought a lot to the children. Yeşim also helped us with her unique method of creating a story and writing the scenario. Other thing she toughed us was being modest with the objectives.

TR: Yönetmen Yeşim Ustaoğlu Pasaj’ı ziyaret edip çocuklarla çalıştı. Çocuklar Yeşim’le yaptıkları çalışmada çok şey öğrendiler. Yeşim çocuklarla senaryo geliştirme konusunda da bize çok yardımcı oldu. Özellikle bizim de hedeflerimizi gerçekçi ölçülere indirmek konusunda faydalı bir atölyeydi.

20150510_160043 20150510_164844 20150510_164853 20150510_164912 20150510_174710